การเดินทางเข้า
สู่ประเทศไทย

Thailand’s entry requirements from 1 July 2022

Thailand Pass removed, Also lifting an US$10,000 health insurance requirement, thus welcoming all travellers with proof of either a certificate of vaccination or a pre-arrival negative RT-PCR or professional ATK test result.

Learn More & Suggestion
SEO
การเดินทางของนักเดินทาง

ก่อนเดินทางมาถึงการเดินทางของนักเดินทาง

มาถึง & ระหว่างการพำนัก

mobile phones

ระบบ IOS แจ้งเตือนสาธารณภัย

Mobile Application เพื่อใช้สำหรับแจ้งเตือนสาธารณภัยจากเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ เครือข่ายภาคีด้านสาธารณภัยของกรมป้องกันสาธารณภัย เพื่อประชาชนทั่วไปได้รับทราบเหตุสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
ระบบ Android แจ้งเตือนสาธารณภัย

Mobile Application เพื่อใช้สำหรับแจ้งเตือนสาธารณภัยจากเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ เครือข่ายภาคีด้านสาธารณภัยของกรมป้องกันสาธารณภัย เพื่อประชาชนทั่วไปได้รับทราบเหตุสาธารณภัยอย่างทันท่วงที


Unseen Heritage

เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR


Smart Museum

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง


Virtual Historical Park

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง


ระบบจองตั๋วรถไฟ

ระบบจองตั๋วรถไฟ


ระบบติดตามขบวนรถ

ระบบติดตามขบวนรถไฟ


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านกีฬา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านกีฬา


คู่มือการปฏิบัติตัวเที่ยวประเทศไทย

คู่มือการปฏิบัติตัวเที่ยวประเทศไทย และช่องทางติดต่อเมื่อประสบภัยจากการท่องเที่ยว


Thailand Tourism Directory

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist Police i lert u Application (Android)

สำหรับขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยว


Thailand Privilege Card

Privilege Entry Visa


Reservation Home & Camp

National Park Office


การเดินทางของนักเดินทาง

ก่อนเดินทางออก

ลิงค์อื่น ๆ


Thailand Reopening

จำนวนประเทศที่มีสิทธิเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยและจำนวนสถิติผู้เดินทาง